BHV vragen december

1) Wanneer is het bij brandwonden ALTIJD nodig een arts of 1-1-2 te raadplegen?

a. Bij contactverbrandingen E
b. Bij verbranding door de zon
c. Bij verbrandingen in het gezicht O

Antwoord C. Bel bij ernstige tweede en derdegraads brandwonden 1-1-2. Neem bij twijfel altijd contact op met een arts. Waarschuw in ieder geval een arts als er sprake is van blaren, een aangetaste huid, verbrandingen in het gezicht, een brandwond veroorzaakt door een chemisch product of veroorzaakt door elektriciteit.

2) Een bedrijfshulpverlener ziet door een ruit dat de ruimte vol met rook staat. Wat is de juiste wijze van handelen?

a. Diep ademhalen en de ruimte ingaan. K
b. Kruipend de ruimte ingaan. L
c. Niet naar binnen gaan. S

Antwoord C. De meeste slachtoffers bij brand overlijden door de rook en niet door het vuur. Rook is bovendien altijd giftig.  De gevaren van rook gelden vanzelfsprekend niet alleen voor de slachtoffers van brand, maar ook voor de BHV’ers. Waar rook is horen dan ook geen BHV’ers te zijn!

3) Welke van onderstaande punten is geen correct aandachtspunt bij gebruik van een AED

a. Zweet/nattigheid op borstkas afdrogen.K
b. Lichaamsbeharing op plaats van sticker verwijderen.S
c. Sticker altijd over tepel plakken. B
d. Controleren of het slachtoffer in een plas ligt. D

Antwoord C. Plak de stickers van de AED NIET over een pacemaker, tepel, sleutelbeen/borstbeen en sieraden (piercings).

4) U komt bij een slachtoffer dat reageert op aanspreken. Wat is uw eerstvolgende handeling?

a. Alarmeren van 1-1-2. B
b. Aan het slachtoffer vragen wat er is gebeurd. K
c. Controleren van de ademhaling. G

Antwoord B. Als het slachtoffer reageert stel je het slachtoffer en betrokkenen gerust en vraag je het slachtoffer en eventuele getuigen wat er is gebeurd.

5) Hieronder staan de zes stappen voor reanimatie (als de AED er nog niet is). Wat is de juiste volgorde?

A) Bel of laat 1-1-2 bellen
B) Begin met de reanimatie: de borstcompressies
C) Controleer de ademhaling
D) Zorg voor een veilige omgeving en controleer het bewustzijn
E) Geef 2 beademingen
F) Ga door met reanimatie

a. D – A – C – B – E – F   M
b. A – C – D – B- E – F    N
c. D – C – A – B – E – F   S

Antwoord A is juist. Dit is de juiste volgorde voor reanimatie als de AED er nog niet is.

6) Wat is de eerste actie van een bedrijfshulpverlener als hij wordt gealarmeerd door het ontruimingssignaal?

a. Zijn eigen werkplek veilig stellen. E
b. De vluchtwegen vrij houden. O
c. Ruimten controleren. I

Antwoord A: Als de BHV wordt gealarmeerd om te gaan ontruimen handelt hij volgens de inzetprocedure voor een ontruiming. De BHV’er handelt eerst als werknemer: hij stelt zijn eigen werkplek veilig volgens de interne procedure. Vervolgens maakt hij zich herkenbaar als BHV’er door het aantrekken van een BHV-hesje.

7) Welke twee van onderstaande antwoorden zijn correct? (LET OP! Hier zijn dus 2 antwoorden en dus twee letters!)

a. Shock is geen levensbedreigende toestand. N
b. Bij hevig bloedverlies besteed je eerst aandacht aan het bewustzijn en de ademhaling. P
c. De nadruk bij reanimatie ligt op nauwelijks onderbroken borstcompressies. T
d. Een extreem allergische reactie noemen we een analfylactische shock. R

Antwoord C en D zijn correct.
Shock is een levensbedreigende toestand, waarbij de bloeddruk van het slachtoffer te laag is.
Bij hevig bloedverlies geef je direct druk op de wond. Bij matig vloedverlies besteed je eerst aandacht aan het bewustzijn en de ademhaling.

8) Welke van onderstaande verschijnselen hoort bij een slachtoffer met een beroerte?

a. Een afhangend gezichtsdeel en/of scheef gezicht. O
b. Een beklemmende pijn op de borst. I
c. Schokkende bewegingen. E

Antwoord A: Een beroerte of CVA (cerebrovasculair) wordt veroorzaakt door een herseninfarct of een hersenbloeding. Indien het slachtoffer van een beroerte aanspreekbaar is, zie je onderstaande signalen:
– Een scheve/afhangende mond
– Het slachtoffer begrijpt niet wat er gezegd wordt of kan zich niet meer begrijpelijk uitdrukken
– Krachtverlies van een arm/been.

De winnaars hebben persoonlijk bericht ontvangen. Gefeliciteerd en veel plezier bij het kerstconcert vrijdag!

kerstconcert actie tinypng

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief