Antwoorden BHV vragen

Vraag 1:  Herken jij de symptomen van een CO-vergiftiging?

Antwoord C ) Hoofdpijn, misselijk, moe, versnelde hartslag, verward.

CO-vergiftiging herken je aan:

 • Hoofdpijn – Duizeligheid
 • Misselijkheid – Overgeven
 • Vermoeidheid – Slaperigheid
 • Versnelde hartslag
 • Verwarring

Bij een hoge concentratie raak je bewusteloos, in coma of overlijd je.


Vraag 2: Hoe ontstaat een CO-vergiftiging?

Antwoord B )  Bij onvolledige verbranding van organische brandstoffen zoals aardgas, olie, hout of benzine in verwarmingsapparaten.

Laat jouw verwarmingstoestel zoals CV-ketel, geiser, kachel en open haard minimaal 1 keer per jaar door een vakman controleren.


Vraag 3: Wat gebeurt er met je lichaam bij een CO-vergiftiging?

Antwoord C )  Koolmonoxide wordt sneller in je bloed opgenomen dan zuurstof en verdringt de zuurstof in je bloed.

Koolmonoxide kun je niet zien, proeven en ruiken. Het wordt 250 keer sneller in je bloed opgenomen dan zuurstof en verdringt de zuurstof in je bloed.


Vraag 4: Hoe kun je een koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

Antwoord A )  Ventileer goed in je huis, controleer de verwarmingsapparatuur regelmatig, plaats een koolmonoxidemelder.

Ventileer altijd, laat je verwarmingstoestel controleren door een vakman en plaats een CO-melder.


Vraag 5: Met hoeveel procent neemt de overlevingskans af bij elke minuut uitstel van defibrilatie?

Antwoord A ) 10%

Bij elke minuut uitstel van defibrilatie neemt de overlevingskans van het slachtoffer af met bijna 10%. 


Vraag 6: Wat is het reanimatie ritme?

Antwoord B )  30 borstcompressies / 2 mond op mond beademingen

Indien een slachtoffer niet of niet normaal ademt start je met borstcompressies. Doe dit 30 maal achtereen met een snelheid van 100 tot 120 maal per minuut. Hierna geef je een tweetal mond-op-mondbeademingen. Vervolg de reanimatie in dit ritme: 30 borstcompressies / 2 mond-op-mond beademingen en ga door tot: 

 • Het slachtoffer tekenen van leven vertoont, of; 
 • Professionele hulpverlening de reanimatie overneemt, of; 
 • Je uitgeput raakt

Vraag 7: Kun je een slachtoffer beademen als er ernstig letsel is aan de mond of kaak?

Antwoord C )  Ja, door via de neus te beademen.

Wanneer er ernstig letsel is aan de mond of de kaak, kun je via de neus beademen. Je drukt de mond dicht en trekt het hoofd achterover en plaatst je mond over de neus van het slachtoffer. Mocht ook via de neus beademen niet mogelijk zijn, kun je volstaan met het geven van borstcompressies in een tempo van minimaal 100 en maximaal 120 keer per minuut. 


Vraag 8: Wat NIET te doen bij shock?

Antwoord C )  Het slachtoffer laten drinken

Laat het slachtoffer NIET drinken, ook als hij aangeeft dat hij dorst heeft. Daarnaast zijn de volgende punten ook belangrijk om NIET te doen bij shock: 

 • Help het slachtoffer NIET overeind
 • Laat het slachtoffer GEEN onnodige inspanning verrichten;
 • Warm het slachtoffer NIET op met kruiken of te veel dekens. Één deken is voldoende. 

Volg een BHV cursus bij RJ Safety & Security

Bij RJ Safety & Security bieden wij u een viertal BHV cursussen aan: basis, herhaling, BHV ploegleider en Hoofd BHV. Het is dus mogelijk om op ieder niveau een BHV opleiding te volgen.

« Meer BHV Vragen en Antwoorden

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief