Antwoorden BHV vragen

Vraag 1:  Eerste hulp bij brandwonden is…

Antwoord C ) Koelen

Water en de rest komt later!! Het eerste dat je doet bij brandwonden is koelen gedurende minimaal 10 minuten met, lauw zacht stromend leidingwater. Indien er geen leidingwater voor handen is kun je ook gebruik maken van slootwater of iets dergelijks. Richt de straal niet rechtstreeks op de wond, maar er boven, zodat het water over de wond loopt.

Zorg er bij koelen voor dat eventuele blaren niet stuk gaan. Prik blaren nooit door!

Starten met koelen kan zonder eerst kleding uit te trekken. Het risico bestaat namelijk dat de kleding zit vastgeplakt waardoor de huid extra beschadigd wordt.

Gebruik op ernstige brandwonden geen zalfjes of andere smeersels zoals tandpasta!


Vraag 2: Wat NIET te doen wanneer iemand giftige stoffen heeft ingeademd? 

Antwoord C ) Het slachtoffer plat laten liggen

Laat het slachtoffer niet platliggen! Platliggen kan de ademhaling bemoeilijken.


Vraag 3: Hoe te handelen bij een bewusteloos slachtoffer met een niet normale of afwezige ademhaling?

Antwoord C ) Direct reanimeren!

Een bewusteloos slachtoffer met een niet normale of afwezige ademhaling wordt direct gereanimeerd! 

U mag aannemen dat de ademhaling normaal is wanneer deze vlak bij de mond en neus van het slachtoffer normaal klinkt. U hoort geen gierende of rochelende geluiden en de borstkas/buik regelmatig op en neer. Bij zijn mond is een luchtstroom voelbaar en hoorbaar en het slachtoffer maakt geen benauwde indruk.

Een bewusteloos slachtoffer met een normale ademhaling leg je in de stabiele zijligging om de ademweg vrij te houden. Doe je dat niet, dan zakt de tong naar achteren en sluit het de ademweg af waardoor het slachtoffer kan stikken.


Vraag 4: Wat is geen prioriteit bij eerste hulpverlening?

Antwoord D ) Alle bovenstaande antwoorden zijn prioriteit.

Wanneer er een ongeval plaatsvindt zal elke situatie anders zijn. Toch zijn de prioriteiten van eerste hulpverlening altijd gelijk. Een eerste deskundige “blik” en het toepassen van de juiste handelingen, kunnen het verschil uitmaken tussen leven en dood in de tijd tot de ambulance of andere professionele hulp aanwezig is.


Vraag 5: Wat kun je doen als iemand een hartinfarct, ook wel Angina pectoris krijgt?

Antwoord A ) Het slachtoffer rustig houden en 1-1-2 bellen

Heel belangrijk is om het slachtoffer rustig te houden! De klachten zullen dan snel afnemen. Echter zodra er weer inspanning geleverd wordt of het slachtoffer windt zich op zullen de klachten weer toenemen. Het is daarom belangrijk altijd 1-1-2 te bellen.

Maak eventueel knellende kleding los en blijf, in afwachting van de ambulance, het bewustzijn en de ademhaling controleren.


Vraag 6: Wat is het reanimatie ritme?

Antwoord B )  30 borstcompressies / 2 mond op mond beademingen

Indien een slachtoffer niet of niet normaal ademt start je met borstcompressies. Doe dit 30 maal achtereen met een snelheid van 100 tot 120 maal per minuut. Hierna geef je een tweetal mond-op-mondbeademingen. Vervolg de reanimatie in dit ritme: 30 borstcompressies / 2 mond-op-mond beademingen en ga door tot: 

  • Het slachtoffer tekenen van leven vertoont, of; 
  • Professionele hulpverlening de reanimatie overneemt, of; 
  • Je uitgeput raakt en iemand anders het reanimeren kan overnemen.

Vraag 7: Er is brand ontstaan in de elektriciteitskast, wat NIET te doen?

Antwoord B )  Zo snel mogelijk blussen met water

Als er brand is in de stoppenkast dan is blussen levensgevaarlijk. Zeker als dat met water gebeurt, want water geleidt immers elektriciteit. Blus dus nooit een brand in de stoppenkast! Alarmeer in dat geval de deskundigen!


Vraag 8: Een slachtoffer benader of help je altijd…

Antwoord B )  Aan de kant van zijn gezicht

Na het zorgen voor de veiligheid voor jezelf, slachtoffer en eventuele omstanders benader je het slachtoffer aan de kant van zijn of haar gezicht. Zo hoeft hij of zij het hoofd niet te draaien en weet het slachtoffer met wie hij/zij te maken heeft. Controleer vervolgens het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer.

Volg een BHV cursus bij RJ Safety & Security

Bij RJ Safety & Security bieden wij u een viertal BHV cursussen aan: basis, herhaling, BHV ploegleider en Hoofd BHV. Het is dus mogelijk om op ieder niveau een BHV opleiding te volgen.

« Meer BHV Vragen en Antwoorden

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief