U kunt ons 24 uur per dag bereiken:   088-434 99 04

Corona-maatregelen bij RJ Opleidingen

UPDATE 26-2-2021

Kabinet neemt bedrijfsveiligheid serieus en benoemt nogmaals, expliciet, dat Veiligheidstrainingen door kunnen gaan!

Uiteraard kon er al op een veilige manier opgeleid worden, maar het kabinet heeft nu extra aandacht besteed aan het belang van het laten doorgaan van Veiligheidstrainingen. EHBO-, BHV- en andere Veiligheidstrainingen zijn nu ook opgenomen in versoepelingen coronaregeling 03-03-2021 (zie hier de hele wettekst, pg 28 en pg 29).

Dat betekent dat er een nieuwe, expliciete bevestiging is gekomen van het belang van veilig opleiden en het veilig laten doorgaan van dit type opleidingen. Plan dus zo snel mogelijk een training bij je opleider in!

 

UPDATE 15-12-20

Veilig trainen kan ondanks lockdown op gepaste wijze doorgaan!

Op 14 december 2020 was er opnieuw een persconferentie waar scherpere maatregelen zijn aangekondigd. Deze zien er op toe dat de verspreiding van het Corona virus wordt tegengegaan. De Rijksoverheid heeft aanvullend nieuwe informatie gepubliceerd, waarin wordt aangegeven dat BHV trainingen (en aanverwante trainingen/onderwijs) buiten de maatregelen vallen. In het kort komt dat hier op neer:

Regels voor binnenruimtes (behalve thuis)

De meeste locaties binnen zijn op dit moment gesloten. Voor de locaties die nog wel open zijn geldt het volgende:

 • In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in het buurthuis, of bij een uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
 • Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt een gezondheidscheck plaats.
 • Reserveren is verplicht. Er mag voor 2 personen tegelijk worden gereserveerd.

Uitzonderingen op de regels voor binnenruimtes

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 personen per ruimte voor:

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaartplechtigheden (maximaal 100 personen);
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang; instellingen die onderwijs verzorgen voor kwetsbare leerlingen, examens/tentamens/praktijklessen afnemen of kinderen opvangen van ouders in een cruciaal beroep (alles basis- en voortgezet onderwijs);
 • zorginstellingen;
 • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer;
 • de beoefening van podiumkunsten en cultuureducatie: repeteren en opnames maken door professionals voor bijvoorbeeld online voorstellingen kan blijven plaatsvinden.
 • luchthavens;
 • hotelgasten;
 • bedrijven en andere organisaties voor het verrichten van dagelijkse werkzaamheden;
 • een bijeenkomst die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een rechter of een officier van justitie;
 • een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • verkiezingen;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie in het Koninkrijk.

Deze maatregelen hebben dus geen gevolgen voor de wijze waarop wij trainingen verzorgen. Bhv-cursussen kunnen doorgaan aan de hand van bestaande protocollen en maatregelen. Uiteraard staan wij open voor maatwerk en is het mogelijk om groepstrainingen aan te passen aan uw wensen. Neem hiervoor contact met ons op via opleidingen@rjsecurity.nl

Klik op de volgende link op naar de pagina van de Rijksoverheid te gaan, waarop Regels voor Binnen en Buiten (en hun uitzonderingen) beschreven staan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Klik op de volgende link om de maatregelen die we eerder hebben opgesteld, in te zien: Veilig trainen

We hopen u snel te zien!

 

UPDATE 29-09

Veilig trainen kan doorgaan!

Op 28 september 2020 was er een persconferentie waar, naast scherpere maatregelen, de blijvende aandacht voor gedrag onderstreept werd. Deze maatregelen hebben gelukkig geen gevolgen voor trainingen. Bhv-cursussen kunnen doorgaan aan de hand van bestaande protocollen en maatregelen. Klik op de volgende link om de maatregelen die we eerder hebben opgesteld, in te zien: Veilig trainen

 *Ook het NIBHV geeft aan dat trainingen door kunnen gaan: https://www.nibhv.nl/nieuws/corona-virus-updates/

Juist in deze tijd is het van belang om een goede bedrijfsnoodorganisatie in te richten en je bedrijfshulpverleners opgeleid en gecertificeerd te houden. Al onze trainingen (intern en extern) voldoen aan alle vereisten en kunnen dus doorgaan op de weg zoals we vanaf 2 juni 2020 hebben ingezet.

We hopen u snel te zien!

 

UPDATE 01-06

Vanaf vandaag staat onze deur weer open voor cursisten én docenten. Wij zijn er klaar voor!

Er kan zorgeloos maar met een lekkere lunch, veilig en verantwoord een BHV, EHBO, VCA of ander certificaat behaald worden.

Naast alle nodige voorbereidingen voor de start van het ´nieuwe trainen´, heeft het team gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen binnen RJ Opleidingen. Veel waardevolle gesprekken en een nauwere samenwerking met docenten én opdrachtgevers hebben geleid tot een nog beter opleidingsprogramma.

Voor een overzicht van al onze maatregelen, kunt u onze Veilig trainen folder lezen.

 

26-03

Uitstellen cursussen tot 1 juni 2020

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus, zijn wij genoodzaakt alle trainingen van RJ Opleidingen tot 1 juni uit te stellen.

Het is mogelijk om de cursus kosteloos te verplaatsen. Open inschrijvingen kunnen herpland worden via onze website (cursus aanbod). Indien het een cursus betreft buiten de open inschrijving, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om deze te herplannen. We zullen daarin flexibel zijn en in gezamenlijk overleg kijken naar de meest passende oplossing.

Uiteraard kunt u ons altijd benaderen via e-mail of telefoon (opleidingen@rjsecurity.nl en 088-4349904).

Alvast bedankt voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

RJ Opleidingen

 

UPDATE 14-03

Corona virus (COVID-19) in Nederland

Ook in Nederland is het nieuwe coronavirus aangetroffen. Inmiddels zijn er meerdere patiënten bekend. Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid.

Algemene adviezen voor opleidingen

RJ Opleidingen volgt de adviezen van het RIVM. Er is op dit moment geen advies om cursussen te vermijden of te annuleren. Uiteraard worden cursisten en instructeurs die griepachtige verschijnselen hebben (verkoudheidsklachten en/of koorts) gevraagd om niet naar de cursus te komen. Ongeacht of zij in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst. Dit beleid gold ook al voor bijvoorbeeld griep. Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Vermijd het schudden van handen

Aanvullende adviezen voor opleidingen

 • Alle cursisten (en de docenten) dienen hun handen te wassen bij binnenkomst.
 • Alle cursisten (en de docenten) komen binnen via het Opleidingscentrum, aan de zijkant van het pand. Docenten en cursisten blijven de gehele training in het Opleidingscentrum.
 • Lunches worden per groep genuttigd; groepen lunchen ofwel alleen in de kantine (dus per groep) of in de theorieruimte.

Oefenen in het geven van beademingen

Tijdens de trainingen van RJ Opleidingen staat hygiëne te allen tijde voorop. Tijdens alle trainingen wordt na elke individuele reanimatie-oefening, het gezicht van de pop schoongemaakt met alcohol/ontsmettingsdoekjes. Daarnaast houden de docenten de lesmaterialen steeds goed schoon met alcohol en vervangen na iedere training de longen en het gezicht van de trainingspoppen.

Certificering

Indien cursisten aangeven bezwaar te hebben tegen beademing in verband met mogelijk besmettingsgevaar, wordt Artikel 6b van de Reanimatierichtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad gehanteerd. De cursist geeft dan geen beademingen, maar alleen ononderbroken borstcompressies met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut. Bij een dergelijke handelswijze kan de cursist nog steeds competent worden verklaard voor het onderdeel reanimatie, ondanks dat geen beademing wordt uitgevoerd.

Met inachtneming van de bovenstaande maatregelen kunnen BHV-cursussen, ook het onderdeel reanimatie, gewoon worden gegeven. Daarbij gelden uiteraard de algemene aanbevelingen die het RIVM over de beheersing van coronavirus bekend maakt. Meer en actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de website van RIVM.

Copyright RJ Safety & Security

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief