U kunt ons 24 uur per dag bereiken:   088-434 99 04
BMI

Correctief onderhoud van blusmiddelen neemt toe

Volgens VEBON-NOVB is een toename te zien van het aantal draagbare blussers en brandslanghaspels waarbij een extra reparatie moet worden uitgevoerd.

Net als voorgaande jaren heeft de branchevereniging onderzoek gedaan naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen.

Uit het onderzoek blijkt dat waar eerder sprake was van een stabiel gemiddelde van 15% extra correctief onderhoud, er nu een trend waarneembaar is dat dit percentage groeit. Bij 20% van de draagbare blussers en brandslanghaspels moest een aanvullende reparatie worden uitgevoerd. VEBON-NOVB benadrukt dat preventief onderhoud belangrijk is. Jaarlijks krijgen 2 tot 3 op de 100 ondernemers te maken met een brand. Blusmiddelen moeten altijd gebruiksklaar zijn, een brand komt altijd onverwacht. Door periodiek preventief onderhoud wordt voorkomen dat blusmiddelen niet functioneren op het moment dat het nodig is.Dag van de BHV-er

In geval van brand weet 90% van de ondernemers een beginnende brand te blussen of onder controle te krijgen door gebruik van een draagbare blusser en/of brandslanghaspel. Kleine blusmiddelen spelen een cruciale rol als het gaat om de brandveiligheid in ondernemingen. Tegelijkertijd zijn het diezelfde blusmiddelen die een onderschatte waarde vertegenwoordigen. De aandacht voor zichtbaarheid, bereikbaarheid en onderhoud van kleine blusmiddelen laat nog altijd te wensen over. Alleen de aanwezigheid van kleine blusmiddelen is niet afdoende. Uit de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren blijkt dat investeren in draagbare blussers en brandslanghaspels en in het onderhoud er van door een vakbekwaam persoon loont. Ook het trainen van de eigen medewerkers in het omgaan met draagbare blussers en brandslanghaspels kan erger voorkomen.Naamlogosddff

Het overheidsbeleid richt zich op lastenverlichting en vermindering van regeldruk. De ondernemer c.q. gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een goede brandveiligheid in zijn gebouwen en deze eigen verantwoordelijkheid wordt door de overheid en brandweer ook meer en meer benadrukt. Schadebeperking en bedrijfscontinuïteit is een aangelegenheid van de ondernemer c.q. gebruiker.

De gevolgen van een brand kunnen extreem zijn, ook een relatief kleine brand kan grote gevolgen hebben. De continuïteit van de organisatie kan ernstig in het geding komen. Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen, is een structurele focus nodig die zowel preventief als offensief is. Het voorkomen van incidenten en proactief actie ondernemen op het gebied van veiligheid zorgt er voor dat de bedrijfscontinuïteit gehandhaafd blijft.

Het onderzoek maakt duidelijk dat het onderwerp brandveiligheid op nog meer aandacht moet kunnen rekenen, is de conclusie van VEBON-NOVB. Het rendement van de inzet en doeltreffendheid van kleine blusmiddelen laat zien dat met de meeste beginnende branden effectief kunnen worden bestreden en zo gevolgschade beperkt houdt.

Naamloosddff

Bron: www.beveiligingsnieuws.nl

Bel RJ Security Safety

(0)88 434 99 04

Copyright RJ Safety & Security

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief