U kunt ons 24 uur per dag bereiken:   088-434 99 04

Kans op overleving hartstilstand stijgt, AED’s niet overal en altijd beschikbaar.

ENSCHEDE – Onderzoek van de Hartstichting wijst uit dat, in vergelijking met midden jaren 90, de kans dat u nu een hartstilstand overleeft gestegen is van 9% naar 23%. Niet eerder bracht de stichting de omvang van hartstilstanden, reanimatie en overleving zo nauwkeurig in kaart. Reden voor deze positieve cijfers zijn het groeiende aantal AED’s en burger- en bedrijfshulpverleners. Hierdoor hebben omstanders steeds vaker zelf genoeg vertrouwen in het verlenen van eerste hulp en verdubbelt de overlevingskans.

Petra Huisken van RJ Opleidingen adviseert deze kennis halfjaarlijks up to date te houden: “Het is cruciaal om binnen 6 minuten te beginnen met het verlenen van eerste hulp. Een ambulance heeft over het algemeen net iets langer nodig om op plaats van bestemming te komen. Ook al is er geen AED aanwezig, er kan begonnen worden met hartmassage waarna het ambulancepersoneel kort daarna de shock kan toedienen.”

In hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat een merendeel van de AED’s niet 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk zijn. In Overijssel is dit zelfs bij de helft van de AED’s het geval. Ze hangen vaak bij bedrijven of instellingen die alleen tijdens kantooruren geopend zijn. Zij zijn bang voor vandalisme en de kosten die komen kijken bij het verwarmen van de installatie.

Jaarlijks kunnen zo’n 2500 levens worden gered. Om dit te kunnen bereiken, zijn minimaal 170.000 burgerhulpverleners nodig (1% van de Nederlandse bevolking), goed verspreid over het land, die in geval van nood direct kunnen helpen. Op dit moment zijn 140.000 hulpverleners geregistreerd.

Bel RJ Security Safety

(0)88 434 99 04

Copyright RJ Safety & Security

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief