U kunt ons 24 uur per dag bereiken:   088-434 99 04

Veiligheid in de zorg

Veiligheid in de zorg is de laatste jaren een opkomende rubriek in de nieuwsbulletins geworden. Helaas, mogen we wel zeggen, dit betekent dat de zorg onveiliger is geworden. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een campagne gestart om de veiligheid in de zorg te waarborgen. Veiligheidsmaatregelen in de zorg zijn noodzakelijk. Eén van de maatregelen kan een training ‘sociale veiligheid in de zorg‘ zijn, een andere mogelijkheid is ‘persoonlijke bescherming‘ voor bijvoorbeeld alleenwerkers. Zo kunnen wij de juiste oplossingen bieden om een belangrijke bijdrage te leveren aan meer veiligheid in de zorg.

Lees hier het gepubliceerde nieuwsbericht:

“Embargo 23 september 14.00 uur

 Landelijke campagne tegen agressie in de zorg en jeugdzorg 
“Agressie tegen zorgverleners is onacceptabel” 

“Agressie tegen zorgverleners vind ik onacceptabel. Iedereen heeft recht op veilig werk…” Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt duidelijk stelling tegen agressie in de zorg en jeugdzorg. Samen met sociale partners uit de (jeugd)zorg trapte zij op 23 september de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ af.

Onderdeel van deze bewustwordingscampagne is een gezamenlijk statement van werkgevers en werknemers in de zorg en jeugdzorg, voortaan de basis voor de aanpak van agressie. Daarin staat onder meer te lezen dat organisaties en medewerkers in de zorg en jeugdzorg geen tegen hen gerichte agressie en geweld accepteren. Ook wordt er altijd nazorg voor medewerkers geregeld. Bovendien overleggen medewerkers en management intensief tot hoever cliënten en betrokkenen mogen gaan en hoe ze reageren op geweld en agressie, aldus dit gezamenlijk opgestelde intentie.

Woordvoerder namens alle betrokken partijen, voorzitter Jeugdzorg Nederland Hans Kamps vindt het goed dat dit onderwerp structureel en zorgbreed wordt opgepakt: “Onze gezamenlijke aanpak is niet vrijblijvend. Elke ontoelaatbaarheid wordt voortaan geregistreerd en geëvalueerd gevolgd door een passende aanpak. Wij willen als er al agressie is tegen medewerkers, herhaling voorkomen.”

Grenzen stellen
(Jeugd)Zorgorganisaties willen met medewerkers in gesprek blijven over wat (on)acceptabel gedrag is van cliënten, patiënten en bezoekers. Ook hebben ze meer aandacht voor hoe om te gaan met onacceptabel gedrag en willen ze beter inzicht in de wijze waarop de zorg en dienstverlening aan die cliënt eventueel anders kan, om excessen in de toekomst te voorkomen. Hans Kamps: ”Duidelijk zijn over agressie is voor mij het goed toerusten en voorbereiden van professionals, grenzen stellen, bespreekbaar maken, samen voorkomen en als het dan toch gebeurt: zorgen voor goede nazorg en aangifte doen. Medewerkers moeten zich veilig voelen in het werk dat ze doen.”

Zo’n 500 medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, umc’s en ziekenhuizen waren 23 september aanwezig bij de campagneaftrap op het symposium ‘Samen duidelijk over agressie’. Het symposium stond verder in het teken van succesvolle voorbeelden van omgaan met agressie in de zorg. Ook dilemma’s die zorgprofessionals tegenkomen in hun werk werden uitgebreid besproken.”

 

Bel RJ Security Safety

(0)88 434 99 04

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief