U kunt ons 24 uur per dag bereiken:   088-434 99 04

Wat is GPS en wat is IPS?

Om uit te leggen wat IPS (Internal Positioning System) nu precies inhoudt en betekent, dient eerst uitgelegd te worden wat Global Positioning System (GPS) inhoudt.

Wat is GPS, (Global Positioning System)?

GPS is een door de Verenigde Staten ontwikkeld locatiebepaling systeem, hiermee bepalen wij onze locaties en route middels een navigatiesysteem, of tegenwoordig meer gebruikt, onze smartphones. Om de locatie wereldwijd van iedereen te bepalen die daar om vraagt, zweven tientallen satellieten in het ruimtestelsel, ruim 20.000 kilometer verderop. Aan de hand van deze satellieten, communicerend met het gebruikte navigatiesysteem of de smartphone, wordt de locatie bepaald. Eén van de eigenschappen van GPS is de grote afstand die overbrugt dient te worden, hierdoor is de locatie niet exact op de decimeter aan te geven. Het gebied kan zo groot zijn als een basketbalveld. Uiteraard is een route van A-adres naar B-adres met GPS meer dan perfect te bepalen.

Wat is IPS, (Internal Positioning System)?

IPS kan op de decimeter nauwkeurig bepalen waar men zich bevindt binnen een gebied of gebouw. Hoe dit in zijn werk gaat wordt hierna nauwkeurig beschreven. Allereerst dient opgemerkt te worden dat er vele verschillende soorten IPS systemen zijn, sommigen werken zelfs hetzelfde als GPS. Hoe deze systemen in zijn werk gaan, is voor RJ Safety & Security irrelevant, daar naar onze mening alleen de exact te bepalen locatie er toe doet. De binnen- of terreinlocatie van personen wordt door RJ Safety & Security nauwkeurig bepaald middels IPS. Dit gebeurt aan de hand van de uitgebreid geteste persoonlijke alarmering. Over dit concept kunt u meer lezen op de pagina over Persoonlijke alarmering. De functionaliteiten van GPS zijn hiervoor behandeld, de werking van RJ Safety & Security IPS is als volgt; RJ Safety & Security werkt bij binnenlocaties en terreinen met voorgeprogrammeerde bakens, het bestaande wifi netwerk of een bluetooth netwerk. Met de genoemde technologie wordt het mogelijk om personen te detecteren, ofwel te lokaliseren in gebouwen op kamerniveau. Dit is IPS.

Voor wie?

Het door RJ Safety & Security ontwikkelde systeem is veel meer dan het bepalen van de locatie (binnen of buiten) van personen alleen. Het is een uniek concept dat een toegevoegde waarde levert voor een groot aantal doelgroepen en branches. Lees hierover meer op de pagina van ‘Persoonlijke alarmering’.

Copyright RJ Safety & Security

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief