Regionaal Toezichthouders Groep (RTG)

De RTG heeft tot doel dat elke burger in een veilige omgeving kan wonen, werken en recreëren. Bij het ontbreken van zo’n omgeving daalt de kwaliteit van het leven en zijn er al snel gevoelens van onveiligheid bij burgers. De afgelopen twintig jaar is er veel veranderd op het gebied van toezicht en handhaving. De politie is de aanpak van kleine vergrijpen steeds minder als kerntaak gaan beschouwen. Deze taken zijn overgenomen door de gemeente.

De RTG wil overlast voorkomen en waar nodig terug dringen, alsmede gevoelens van onveiligheid wegnemen door de uitoefening van toezicht. Met toezicht willen wij bereiken dat de gebruikers van de openbare ruimte zich gedragen volgens de regels die daar voor gelden en waar nodig treden we handhavend op.

De RTG gelooft niet alleen in repressief optreden, maar werkt op basis van preventie. Wij werken vanuit de dialoog met burgers en investeren daarom veel in communicatie, inspraakavonden, bijeenkomsten en brochures. Met als uiteindelijk doel, een veiliger leefomgeving voor u als burger. “Wij willen aan de burger laten zien dat we voor ze klaarstaan.” Omdat ons werk ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer en van groot maatschappelijk belang is, mag u kwaliteit en professionaliteit verwachten van onze medewerkers en dienstverlening.

DE MISSIE VAN DE RTG IS ALS VOLGT TE FORMULEREN

Doel: De RTG wil door middel van het leveren van BOA’s en toezichthouders voor gemeenten in Nederland, zorg dragen voor een veiliger leefomgeving waardoor het kwaliteitsniveau van leven, recreëren en werken significant verbetert.

Waarden: De RTG beoogt het realiserenen creëren van een veilig gevoel als haar kernwaarden.

Strategie: Maatwerk in een één op één relatie is voor de RTG altijd de basis voor succes gebleken. De RTG werkt vanuit een structuur waarbij de opdrachtgever centraal staat, hierdoor zijn wij in staat maatwerk te leveren waarbij het doel en de efficiëntie niet uit het oog verloren wordt.

Normen: De RTG stelt zich op als een zakelijke, betrokken en professionele partner.

DSC02163DE VISIE VAN DE RTG IS ALS VOLGT TE FORMULEREN

De RTG wil voor gemeenten in Nederland BOA’s en toezichthouders leveren om, door middel van handhaving en opsporing, de leefbaarheid van de directe omgeving te vergroten. Dit doen wij op een integere en betrokken wijze waarbij wij de algemene normen en waarden van de Nederlandse samenleving als uitgangspunt nemen.

DSC02162

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief