7 trends in de beveiligingssector waar we in 2024 op moeten letten

7 trends in de beveiligingssector waar we in 2024 op moeten letten

volgens RJ Safety & Security

Het jaar 2024 brengt een golf van nieuwe uitdagingen op het gebied van beveiliging, met trends die zich snel ontwikkelen en aanpassen aan een steeds complexer wordende wereld. RJ Safety, een vooraanstaande organisatie in de beveiligingssector, heeft de vinger aan de pols gehouden en identificeert enkele cruciale ontwikkelingen die komend jaar de beveiligingsindustrie zullen bepalen.

1. Drone beveiliging, de realiteit van moderne beveiligingsscenario’s

Drone beveiligingMet de snelle opkomst van drones worden beveiligingsuitdagingen steeds prangender. In verkeerde handen kunnen drones immers een veiligheidsrisico vormen vanwege hun gebruiksgemak en het potentieel aanzienlijke draagvermogen. Recente internationale incidenten van drone-intrusies bij gevoelige locaties, zoals luchthavens en overheidsgebouwen, benadrukken de noodzaak van geavanceerde beveiligingsmaatregelen. Bedrijven en overheden zetten daarom volop in op het ontwikkelen van systemen om ongewenste drones te detecteren, te volgen en indien nodig te neutraliseren. Het belang van onderzoek naar en de verkenning van de mogelijkheden van dronedetectie en de inzet van drones voor beveiligingsdoeleinden zal sterk toenemen.

2. Beter voorbereid op complexe beveiligingssituaties met realistische trainingen

Naarmate veiligheidsbedreigingen toenemen en gebruikte technologie steeds geavanceerder wordt, zullen opleidings- en bewustmakingsprogramma’s voor medewerkers van cruciaal belang worden. Zeker als het gaat om evoluerende en nieuwe technologieën. De behoefte aan praktijkgerichte trainingen, waarbij deelnemers diverse complexe en vooral realistische beveiligingsscenario’s ondergaan, zal daarom stevig groeien.

3. Beveiliging van duurzame energie systemen als prioriteit

Zonnepanelen bewaking‘Koperdieven slaan toe op zonnepark – Inbrekers maken stroomkabels buit – Koperdieven leggen windmolens plat – Enorme schade door koperdiefstal op zonneparken’. Zomaar een paar koppen van het afgelopen jaar. Met de opkomst van zonneparken en windmolenparken groeit de noodzaak om deze duurzame faciliteiten te beschermen. Beveiliging gaat een cruciale rol spelen in het waarborgen van de energieproductie en het voorkomen van diefstal en vandalisme. Een aanzienlijke toename van de inzet van cameradetectie, constante monitoring en snelle opvolging bij incidenten zal om deze reden plaatsvinden.

4. Opkomende focus op een veilige werkomgeving en striktere naleving van RI&E

RI&E checklistDe toenemende aandacht voor gezondheid en veiligheid op de werkplek zal bedrijven aanzetten tot een nog strengere naleving van wettelijke eisen voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Het opstellen en up-to-date houden van RI&E en bijbehorend beleid zal cruciaal zijn. Bedrijven zullen zich meer gaan richten op rapportageverplichtingen en het handhaven van gezondheids- en veiligheidsnormen. Recent nieuws over hogere sancties voor het niet beschikken over een RI&E onderstreept het belang van het naleven van deze rapportageverplichtingen.

5. AI en Machine Learning: toekomst van beveiligingstechnologie

tele-serviceHet gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning voor beveiligingsdoeleinden blijft groeien. Deze geavanceerde technologieën zullen de manier waarop we activa beschermen, toegang reguleren en de veiligheid van individuen en organisaties garanderen, veranderen. Voorspellende analyses, aangedreven door kunstmatige intelligentie, gaan een cruciale rol spelen bij het identificeren van potentiële veiligheidsbedreigingen. Wanneer machine learning-algoritmen worden gevoed met gegevens van bewakingscamera’s en toegangscontrolesystemen kunnen ze anticiperen op veiligheidsinbreuken, abnormale activiteiten of potentiële veiligheidsrisico’s. Deze voorspellende kracht zal beveiligingsteams in staat stellen proactief te handelen en risico’s te beperken voordat deze escaleren.

6. Focus op soft skills en gedragsmatige training voor weerbaarheid

In een maatschappij waar verharding en polarisatie toenemen, groeit het belang van weerbaarheid binnen organisaties. Dat geldt zeker ook voor overheids- en semi-overheidsorganisaties. De impact van agressieve personen of bedreigingen kan immers groot zijn. Recente conflicten tijdens demonstraties onderstrepen het belang van effectieve communicatie en conflicthantering door beveiligingsprofessionals. Training in technische vaardigheden alleen, volstaat niet meer. De focus van trainingen voor beveiligingsprofessionals zal om die reden zal sterker gaan liggen op, voor weerbaarheid essentiële, soft skills en gedragsvaardigheden. Trainingen in communicatie, conflicthantering en ethiek zullen beveiligingsprofessionals helpen in hun omgang met klanten en het publiek, vooral in situaties met verhoogde spanningen.

7. Bestrijding van extremisme en radicalisering, een voortdurende uitdaging

Snelweg blokkade impressieDe inspanningen op het gebied van terrorisme- en extremismebestrijding blijven vooruitgang boeken. Desalniettemin vormen terrorisme, extremisme, radicalisering en activisme in verschillende regio’s aanhoudende veiligheidsuitdagingen voor overheden en organisaties wereldwijd. De terroristische aanslag op een Duitse toerist die Parijs begin december schokte, de acties van groepen als Extinction Rebellion op de A12, de activisten die zich vastlijmden aan het wegdek en het WK wielrennen in Glasgow daarmee stillegden, of de onrust tijdens recente protesten van Kick Out Zwarte Piet, zijn slechts enkele voorbeelden. Bestrijding van extremisme en radicalisering blijft, ook komend jaar, een voortdurend punt van aandacht.

RJ Safety & Security benadrukt dat de combinatie van geavanceerde technologie, training en adaptieve beleidsmaatregelen cruciaal zal zijn om de diverse beveiligingsuitdagingen effectief aan te pakken in het komende jaar. Daarom blijft RJ Safety & Security zich inzetten voor innovatieve beveiligingsstrategieën en -oplossingen om aan deze groeiende uitdagingen tegemoet te komen.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op. Onze experts staan voor u klaar.

Aanverwante onderwerpen


Diverse bronnen