Preventiemedewerker
Inclusief certificering en lesmateriaal
De preventiemedewerker is een medewerker van een organisatie, die toeziet op naleving van Arbowetgeving en veiligheidsvoorschriften en zo nodig voorlichting en instructie geeft.

Over deze opleiding

Training van 1 dag
Van 08:30 tot 16:00 uur
Kosten € 375 per deelnemer
(exclusief lunchkosten à € 15,95)
Inclusief koffie/thee, lesmateriaal en certificering

24 jaar ervaring

Maatwerk mogelijk

Training op locatie

Opleiding preventiemedewerker: voor veiligheid op de werkvloer

De preventiemedewerker is een medewerker van een organisatie, die toeziet op naleving van Arbowetgeving en veiligheidsvoorschriften en zo nodig voorlichting en instructie geeft. Elk bedrijf moet ten minste één (1) werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf.

Inhoud programma

Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen
Bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen
Vervullen van de rol van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf
Organiseren van de samenwerking met de bedrijfshulpverlening
Het geven van voorlichting over preventie aan collega’s. De preventiemedewerker kan bijvoorbeeld de bredere communicatie over gezond en veilig werken verzorgen. Om ervoor te zorgen dat het onderwerp gezond en veilig werken hoog op de agenda blijft, kan hij daarvoor elementen uit het plan van aanpak (voortkomend uit de RI&E) regelmatig communiceren.

Duur van de opleiding preventiemedewerker

De cursus bestaat uit 1 cursusdag van 08:30 tot 16:00 uur.

Locatie

Deze cursus wordt gegeven in het trainingscentrum bij RJ Safety & Security in Enschede of kan in-company aangeboden worden.

Vereisten

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Certificering

Bij het succesvol afsluiten van de cursus krijgen cursisten een digitaal certificaat van deelname (geldigheid 5 jaar).

Over RJ Opleidingen

RJ Safety & Security in Enschede is gespecialiseerd in meerdere opleidingen, waaronder de training voor preventiemedewerkers. Vanuit Enschede bieden wij de cursus voor preventiemedewerkers aan. Meerdere van onze cursussen zijn in korte tijd te volgen, zoals de training van preventiemedewerker in Enschede; die 1 dag duurt.

Recensies

Een greep uit onze zeer gewaardeerde klantenbestand waar een nauwe samenwerking en duurzaamheid de fundamenten van een langdurige relatie zijn.

Review Diane Schutte ***** Mijn algemene ervaring Goed.

Inschrijven opleiding Preventiemedewerker

CursusBegint opBekijk
Preventiemedewerker open inschrijvingdinsdag 24 september 2024