Disclaimer

De vormgeving en inhoud van deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan de inhoud na verloop van tijd verouderd of niet langer van toepassing zijn. RJ Safety & Security aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen hiervan.

Koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruikersgemak en betekenen niet dat RJ Safety & Security de inhoud van de gekoppelde websites goedkeurt of onderschrijft.

RJ Safety & Security  kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde websites of de links naar andere websites, die zich op de gekoppelde websites bevinden.

E-MAIL DISCLAIMER

Op grond van de algemeen bekende risico’s van e-mail berichtenverkeer die door de verzender niet zijn te beïnvloeden, is alle informatie in ons e-mail verkeer onder voorbehoud. Wij gebruiken e-mail niet voor het aangaan van externe verplichtingen en het bekend maken van besluiten. Aan persoonlijke opvattingen van onze medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

Onze e-mailberichten zijn  vertrouwelijk en persoonlijk. Indien u een bericht heeft ontvangen dat niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Werknemers zijn niet bevoegd namens onze directie via e-mail een bindende overeenkomst te sluiten met een andere partij, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. Voor bevoegdheden van werknemers verwijzen wij naar de desbetreffende registraties bij de Kamer van Koophandel.

Wij controleren al onze uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Wij zijn niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit ons e-mail verkeer, zoals schade door virussen.