Verduurzaming voor elk bedrijf

Voor elk bedrijf is het wel en wee van de medewerkers en klanten van groot belang. Hierbij is het verduurzamen van uw omgeving erg belangrijk, maar waar kunt u beginnen? In de 25 jaar dat RJ Safety & Security bestaat zijn wij erg veel bezig geweest met bewust omgaan met deze omgeving en het verduurzamen hiervan. Wij delen graag onze inzichten en toepassingen, zodat ook uw bedrijf de eerste stappen kan zetten naar een duurzame omgeving.

Wanneer u uw bedrijf wilt verduurzamen is de inzet uiteindelijk dat u verantwoord omgaat met de middelen die ter beschikking komen om de belasting op het milieu zo beperkt mogelijk te houden. Dit alles terwijl de kosten reëel moeten blijven. Dit betekent niet alleen op de facilitaire afdeling een andere wijze van benaderen, maar het is iets waar uw gehele bedrijf mee bezig moet zijn. Zo kan er worden gekeken wat voor ‘last’ een bepaald product en of dienst tot onze omgeving geeft en hoe u hier als bedrijf mee om kan gaan.

Praktische toepassingen

Een praktische toepassing waar veel bedrijven al jaren mee bezig zijn is het scheiden van afval. Maar kijkt uw bedrijf ook al naar het verminderen van de algehele afvalstromen? Zo is binnen RJ Safety & Security een grote verduurzaming het uit faseren van het eenmalige gebruik van bekers geweest. Daarnaast is er bij het inrichten van ons nieuwe hoofdkantoor gekozen voor het gebruik van circulaire meubels en is alle bedrijfskleding herbruikbaar. Hier wordt door onze partner Voskamp Groep veelal vilt van gemaakt.

Duurzame wand van mos in het nieuwe hoofdkantoor van RJ Safety & Security

Technologische toepassingen

Ook het toepassen van technologie kan verspilling tegengaan. Een simpele toepassing is uw verlichting vervangen met LED verlichting. Als uw bedrijf nog een stapje verder wilt gaan kunt op ook gebruik maken van zonnepanelen. Ook wij hebben deze technologieën toegepast, hierdoor zijn wij op zomerse dagen overdag geheel zelfvoorzienend.

Het is voor elk bedrijf van belang om continue te verduurzamen om zo een optimale omgeving voor de medewerkers en klanten te creëren en te behouden. Dit maakt dat u kritisch en creatief moet blijven nadenken over het gebruik van middelen. En de invulling van producten en of diensten regelmatig moeten worden herzien. Door het toepassen van de genoemde praktische en technologische aanpassingen kan ook uw bedrijf op een simpele wijze de eerste stappen zetten naar een duurzame omgeving!