U kunt ons 24 uur per dag bereiken:   088-434 99 04

Bedrijfsnoodplan en ontruimingsplattegronden

Het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan is maatwerk. Het plan moet beschrijven hoe de organisatie te werk gaat op het moment dat er calamiteiten zoals brand, letsel of externe dreiging zijn.

Globaal kunnen de volgende stappen onderscheiden worden:

 • Inventariseren grote incidentscenario’s;
 • Opstellen basis BHV-plan op basis van NEN 4000 en NEN8112;
 • 1 of meerdere revisierondes conceptplan;
 • Bespreken en toelichten BHV-plan;
 • Periodieke evaluatie van BHV-plannen.

Onderstaand zijn deze punten nader uitgewerkt.

Inventariseren grote incidentscenario’s

Voor het opstellen van het BHV-plan zijn een aantal grote risicoscenario’s leidend. Hiermee worden een beperkt aantal aannemelijke risico’s bedoeld welke inherent zijn aan de werkzaamheden die binnen de onderneming uitgevoerd worden. Het betreft in de regel zogenaamde restrisico’s die niet door andere maatregelen beheerst kunnen worden.

Opstellen basis BHV-plan

Na het gezamenlijk vaststellen van deze grote incidentscenario’s zal een concept BHV-plan opgesteld worden. Hiervoor zullen NEN4000:2008 nl Bedrijfshulpverlening en NEN8112:2010 nl Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen als basis dienen.

1 of meerdere revisierondes

Het concept BHV-plan zal 1 of meerdere revisierondes doorlopen waarbij input gegeven kan worden door daarvoor aangewezen medewerkers. De commentaren welke tijdens deze revisierondes gegeven worden dienen als input voor aanpassing van het concept BHV-plan.

Bespreken en toelichten BHV-plan

Na de revisierondes zal een definitief BHV-plan opgeleverd worden. Dit definitieve plan zal met alle betrokkenen worden besproken. Het dan voorliggende plan is mede leidend voor BHV-trainingen, oefeningen en benodigde BHV-equipment. Alle relevante onderdelen van het BHV-plan komen tijdens deze bijeenkomst aan de orde.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden m.b.t. het bedrijfsnoodplan of ontruimingsplattegronden of heeft een specifieke vraag over een van onze cursussen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken via (0)88 434 99 04, stuur een e-mail naar opleidingen@rjsafety-security.nl of neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij helpen u graag!


  Copyright RJ Safety & Security

  Blijf op de hoogte

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief