Mobiele Surveillance

Zevenenveertig mobiele surveillanten en twaalf voertuigen telt de mobiele surveillance van RJ Safety & Security. Hiermee is RJ Safety & Security veruit de grootste in de wijde omtrek. De voertuigen zijn voorzien van kluizen, een alarmsysteem en staan 24/7 onder toezicht van onze Monitory Operations Centre welke door middel van GPS techniek de voertuigen kunnen volgen.

24/7 Alarmopvolging

De mobiele surveillanten worden door de meldkamer aangestuurd als deze een alarmmelding van uw alarmsysteem ontvangt. Dit kan een inbraakmelding zijn, maar ook een technische melding/storing of een brandmelding. De mobiele surveillant voert tijdens de alarmopvolging ter plaatse een externe en interne controleronde uit en neemt waar nodig actie. Direct na het afhandelen van een alarmmelding wordt er door de surveillant een digitaal alarmrapport opgemaakt en verstuurd naar uw e-mailadres. Hierdoor heeft u direct inzicht in alle informatie en bevindingen van de surveillant die ter plaatse is geweest.

Klik hier voor meer informatie over alarmopvolging.

Overige activiteiten Mobiele Surveillance

Naast de alarmopvolging vallen er verschillende dienstverleningen binnen de mobiele surveillance. Zo kunt u denken aan:

 • Een externe controleronde

De surveillant controleert het terrein en de buitenzijde van het pand. Hierbij let hij op openstaande ramen en deuren, braakschade, vernielingen en of andere gedragingen die als ongewenst aangemerkt kunnen worden.

 • Een interne controleronde

De surveillant betreed het pand en doet volgens de instructie zijn controleronde. Hierbij let hij onder andere op onregelmatigheden, en zal eventueel  openstaande ramen en deuren sluiten.

 • Openingsronde

De surveillant opent het pand op een afgesproken tijdstip en doet eventueel een interne en externe inspectie voordat de medewerkers op de locatie beginnen aan hun werkdag. Het hekwerk wordt van het slot af gehaald, het alarm wordt geschakeld en de deuren en nooduitgangen worden geopend. Ook wordt de verlichting en of  airco aangedaan en kunnen de verschillende machines worden opgestart zodat deze de gewenste bedrijfstemperatuur bereiken. De invulling van de dienstverlening kan desgewenst worden aangepast naar wens van de opdrachtgever.

 • Brand- en sluitronde

De surveillant voert een ronde uit nadat het laatste personeel het pand heeft verlaten ,deze bestaat uit de volgende werkzaamheden:

– Het object wordt intern en extern gecontroleerd.
– Er wordt gecontroleerd op eventueel aanwezige personen om insluiting te voorkomen. (Dit kunnen werknemers of bezoekers zijn, maar ook ongewenste personen in geval van een insluiping),
– Eventueel brandgevaarlijke situaties worden verholpen.
– Het object wordt volledig afgesloten zodat niemand na openingstijd het object onbevoegd kan betreden, ramen en deuren worden indien nodig afgesloten.
– Alle verlichting zal worden uitgeschakeld.
– Het alarm wordt bij vertrek van de surveillant geactiveerd.
– Personeelsbegeleiding

Dienstverlening

Buiten de alarm- en controlerondes kan een surveillant ook ter plaatse gaan voor dienstverlening, u moet hierbij denken aan de volgende activiteiten:

 • opening of sluiting op afroep,
 • problemen met de activering van een alarmsysteem,
 • melding van voorbijgangers,
 • vernieling en/of vandalisme,
 • insluiping,
 • assistentie bij een bedreiging of een insluiting,
 • monteursbegeleiding.

Tevens zijn alle mobiele surveillanten opgeleid tot beheerder brandmeldinstallatie (BMC) en als bedrijfshulpverlener (BHV). De mobiele surveillant zal, indien nodig, gepaste acties ondernemen en kan een installateur, aannemer of glaszetter inschakelen om de problemen op te lossen.

Meer informatie?

De mobiele surveillanten van RJ Safety & Security doen er alles aan om uw object zo veilig mogelijk te houden. Wilt u meer informatie over onze mobiele surveillance, neem gerust contact met ons op!

FC Twente Mobiele Surveillance tinypng

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief