U kunt ons 24 uur per dag bereiken:   088-434 99 04

Casus Particulier Onderzoeksbureau: Diefstal bij een zorginstelling

Bij zorginstelling X wonen zo’n 150 cliënten. De instelling biedt haar cliënten verschillende diensten aan waaronder persoonlijke verzorging en individuele begeleiding. Mevrouw Y woont al enkele jaren in deze zorginstelling. Bij haar is onlangs de diagnose dementie gesteld. Een aantal malen per dag komt de zorg bij haar over de vloer om haar te helpen bij haar dagelijkse verzorging en het plannen van haar dag.

De afgelopen tijd heeft haar zoon zich drie maal gemeld bij de directie van de zorginstelling, omdat de familie heeft vastgesteld dat er contant geld verdwijnt uit het appartement van mevrouw Y. Mevrouw Y heeft zelf geen idee waar het geld gebleven is. Mevrouw Y is erg onrustig door de situatie. Zij heeft haar verhaal ook aan medebewoners verteld en zij zegt dat een aantal van hen heeft aangegeven dat zij ook wel eens geld missen.

De directie zit met de handen in het haar. Is er wellicht een medewerker die geld ontvreemdt? Of is de dementerende cliënt misschien zelf verantwoordelijk? Wat als dit daadwerkelijk bij meer bewoners is gebeurd? Wat kan de zorginstelling hieraan doen? Wat zal de invloed op het imago van de zorginstelling zijn wanneer dit verhaal in de media terecht komt? Welke stappen mag de zorginstelling binnen de wettelijke kaders nemen?

Wat nu?

De weg naar de politie wil de directie (nog) niet bewandelen. De zoon van mevrouw Y. heeft inmiddels aangifte gedaan, maar er waren voor de politie te weinig aanknopingspunten om een onderzoek te kunnen starten. Er zijn geen harde bewijzen, maar slechts vermoedens.

Via haar persoonlijke netwerk komt één van de directieleden in contact RJ particulier onderzoeksbureau. In een persoonlijk gesprek vertelt de coördinator over de mogelijkheden die tot een oplossing kunnen leiden. Voor de zorginstelling is het belangrijk dat deze situatie zo snel mogelijk in de kiem wordt gesmoord. De zorginstelling heeft geprobeerd om zicht te krijgen op een mogelijke betrokkene, maar ondanks alle inspanningen is dit niet gelukt. In overleg met de zorginstelling en in nauwe samenwerking met de familie van mevrouw Y wordt er besloten een verborgen camera in haar appartement te installeren. Het gebruik van de verborgen camera is noodzakelijk voor het leveren van bewijs voor het ernstig onrechtmatig en/of strafbaar handelen. In overleg met haar zoon zal mevrouw Y, ter bescherming van zichzelf en het onderzoek, achteraf over de plaatsing van de camera op de hoogte worden gebracht.

Twee weken na het installeren van de camera meldt mevrouw Y aan haar zoon dat er weer geld verdwenen is. Uit analyse van de camerabeelden blijkt dat er geen onbekende personen in het appartement komen. Medewerkers van de zorginstelling, familie, buren en de bewoonster zelf zijn op de beelden te zien. Tijdens een toiletbezoek van de mevrouw Y is te zien dat een zorgverlener in de woonkamer van het appartement iets lijkt te zoeken. Hij opent laden van de kast en kijkt daarna in de tas van de bewoonster. Hij haalt vervolgens haar portemonnee eruit en maakt deze open. Dan is te zien hoe hij geld eruit pakt en in zijn broekzak stopt.

Particulier onderzoeksbureau2

In een persoonlijk gesprek wordt de zorgverlener met de beelden geconfronteerd. In het interview met twee particuliere onderzoekers dat daarop volgt bekend hij zijn daad. Hij geeft aan dat financiële malaise na een echtscheiding hem tot het plegen van deze diefstallen heeft gebracht. Mevrouw Y had het volgens hem erg breed en kon het geld wel missen.

Diefstal/verduistering in dienstbetrekking is een ernstig vergrijp en met de medewerker wordt dan ook een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Gelaten accepteerde hij zijn lot. De zorginstelling is tevreden over het verloop van de zaak. De voor de diefstallen verantwoordelijke persoon kon in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en zo kon worden voorkomen dat meer bewoners slachtoffer zouden worden van zijn daden. Door adequaat ingrijpen is de zaak niet uit de hand gelopen en heeft de zorginstelling geen imagoschade opgelopen.

Werken volgens keurmerk

RJ particulier onderzoeksbureau past verschillende methoden van gegevensvergaring toe. Deze methoden worden beschreven in de privacy gedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus. Heimelijke observatie door middel van camera’s is één van deze methoden. RJ particulier onderzoeksbureau is aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche(NVB) en is in het bezit van het door deze branchevereniging verleende keurmerk particulier onderzoeksbureau. Het bijzondere aan dit keurmerk is dat alle keurmerkhouders preventief getoetst zijn (en jaarlijks opnieuw getoetst worden) op de juiste toepassing van de privacy gedragscode particuliere onderzoeksbureaus. De code zorgt ervoor dat de onderzoeksmethoden en onderzoeksmiddelen die het particuliere onderzoeksbureau toepast, in overeenstemming zijn met de Wet Bescherming Privacy.

Zit u met een situatie in de maag die u liever vandaag dan morgen wil oplossen? Wij kunnen u helpen op de volgende gebieden; pre-employment screening, ongeoorloofd ziekteverzuim, observaties, GSM onderzoek, financiële fraude, ICT onderzoek, intern diefstalonderzoek en overtreding van concurrentie-/relatiebeding.

Deze casus is fictief en niet op ware gebeurtenissen gebaseerd. Alle overeenkomsten met bestaande personen, feiten en gebeurtenissen berusten op toeval.

Bel RJ Security Safety

(0)88 434 99 04

Copyright RJ Safety & Security

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief