Verkiezingen & integriteit: kies voor onze risicoanalyse integriteit

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 staan voor de deur. Tegenwoordig speelt bij elke verkiezing het onderwerp integriteit een belangrijke rol. Zijn de nieuwe bestuurders wel integer? Hebben zij geen nevenfuncties die het risico op belangenverstrengeling met zich meebrengen? En hoe kan ervoor worden gezorgd dat de kansen op ondermijning worden geminimaliseerd?

Kortom, het onderwerp integriteit staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Niet voor niets geldt er tegenwoordig zelfs een verplichting tot het screenen van wethouders!

Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, bieden RJ Safety & Security en Partners in Integriteit / Twentestad Bedrijfsrecherche vanuit hun samenwerking een risicoanalyse integriteit aan. Deze analyse bestaat uit diverse onderdelen, waaronder een open bronnen onderzoek, een schriftelijke vragenlijst, een bewustwordingsgesprek en een referentiecheck.

Heeft u interesse in de risicoanalyse? Neem dan contact met ons op via info@partnersinintegriteit.nl (085 – 06 40 398) of info@twentestad.nl (074 750 88 60).