Vierde certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor Bedrijvenpark ’t Lochter

Wij zijn als partner trots dat bedrijvenpark ’t Lochter in Nijverdal voor de vierde keer het certificaat in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald heeft. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit ondernemers, gemeente, brandweer, politie en collectieve beveiliger coördineerden de afgelopen drie jaren maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig. Zo was er aandacht voor bepaalde verkeerssituaties, voorlichting over ondermijnende criminaliteit en cybercrime, maar ook voor brandveilige opslag op private terreinen.

In januari jl. is er een veiligheidsenquête onder de ondernemers uitgezet, gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en een schouw over het bedrijvenpark gedaan. Op basis hiervan is een nieuw actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. Dit plan werd op 8 juli 2021 door certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden.

Door het continueren van het Keurmerk Veilig Ondernemen is het voor leden van parkmanagement ‘t Lochter mogelijk om 10% korting te verkrijgen op een aantal bedrijfsverzekeringen. Parkmanagement heeft hiervoor met verzekeraar Interpolis een raamovereenkomst, want de kans op inbraak, brandstichting en vernieling is aantoonbaar lager op een KVO gecertificeerd bedrijventerrein. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met parkmanagement ’t Lochter.