Keurmerken

 

Bij RJ Safety & Security hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en onze producten. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen en continueren beschikken wij over verschillende keurmerken en certificaten. Deze Keurmerken hebben wij verkregen door middel van het doorstaan van verschillende audits.

Wij zijn er trots op om te kunnen vermelden dat wij per afdeling beschikken over de volgende keurmerken:

Keurmerk beveiliging 

Dit zijn de beveiligingsorganisaties die ten behoeve van derden (de opdrachtgevers) beveiligingswerkzaamheden verrichten.

Onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen.

Keurmerk-beveiliging-international-Security-Agency-150x150


Keurmerk particulier onderzoeksbureau

Dit keurmerk is bestemd voor particuliere recherchebureaus die in opdracht van derden recherchewerkzaamheden verrichten en over een vergunning beschikken als bedoeld in artikel 2 lid 1 Wpbr, de zogenaamde POB-vergunning.

Logo_Keurmerk_POB_150x150


Kiwa gecertificeerd

“De CCV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen, Procescertificaat voor de toezichtcentrale, is bedoeld voor de exploitatie van camerasystemen. Het gaat daarbij om camerasystemen die worden ingezet bij de handhaving van de openbare orde. De informatie en beelden die met een dergelijk camerasysteem worden gegenereerd kunnen door de politie worden gebruikt om op te treden ter voorkoming of beëindiging van ongewenste situaties op een openbare plaats.

Met een certificaat laat u zien dat uw organisatie efficiënt en veilig werkt, dat u (werk)processen beheerst en dat u streeft naar een duurzame onderneming. Zo verkleint u risico’s en verbetert u de kwaliteit van uw bedrijf, producten en medewerkers. Een onafhankelijke derde partij zoals Kiwa ziet erop toe dat dat zo blijft.” – www.kiwa.nl

CCTV Toezichtcentrale - versie 2 Bever-cameratoezcertificaatnummer: K80291/01


Keurmerk Evenementenbeveiliging

Dit keurmerk is bedoeld voor alle beveiligingsorganisaties die als hoofdaannemer evenementen beveiligen.

Keurmerk Evenementenbeveiliging


 

ND-nummers

In Nederland mogen beveiligingsbedrijven alleen werken wanneer zij in het bezit zijn van een ND-nummer. Dit is het nummer van de vergunning van het Ministerie van Justitie om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten.

RJ Security BV

ND-nummer 991 – KVK nummer 08124577

 

RJ Video & Service Centrale BV

ND-nummer 52 – KVK nummer 06023625

 

RJ Evenementenbeveiliging BV

ND-nummer 3612 – KVK nummer 52027295

 

RJ Geld en Waardevervoer BV

ND-nummer PGW41 – KVK nummer 08120269

 

RJ Recherche BV

ND-nummer POB727 – KVK nummer  08120270

Bel RJ Security Safety

(0)88 434 99 04

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief