U kunt ons 24 uur per dag bereiken:   088-434 99 04

Ontruimingsoefeningen

CTA

Ontruimingsoefening

Bij RJ Safety & Security kunnen wij een ontruimingsoefening in zijn geheel voor u faciliteren. Wij organiseren, observeren en evalueren de volledige ontruimingsoefening waarna wij een rapportage opstellen voor uw administratie. Wij ontwikkelen het scenario voor de ontruimingsoefening volledig naar uw wens, voor uw specifieke organisatie, zodat u, en uw medewerkers, zo realistisch mogelijk kunnen trainen.

Een ontruimingsplan is een essentieel element voor een goede coördinatie van BHV-ers en andere werknemers bij een calamiteit. In het ontruimingsplan staan de afspraken en de procedures met betrekking tot het handelen bij een evacuatie. Zo weten de BHV-ers, maar ook receptie, directie en overige medewerkers hoe zij het pand zo snel en veilig mogelijk moeten verlaten. Is er in het gebouw een brandmeldinstallatie aanwezig, dan is een ontruimingsplan zelfs verplicht. Ontruimingsplannen dienen te voldoen aan de gestelde norm NTA- 8112. Deze norm hanteren wij ook bij het ontwikkelen van ontruimingsplannen.

Inhoud

Iedere organisatie is anders. Een ontruimingsplan opstellen of een ontruimingsoefening organiseren is daarom ook altijd maatwerk. Het scenario voor de ontruimingsoefening voor uw organisatie zullen we samen met u bespreken en ontwikkelen zodat u, en uw (BHV)medewerkers, een evacuatie in uw bedrijf zo realistisch mogelijk kunnen oefenen. Direct na de oefening zal worden geëvalueerd en daaropvolgend zal een verslag van de oefening worden gemaakt.

Veiligheid tijdens alle ontruimingsoefeningen

De deelnemers moeten aanwijzingen van de veiligheidsfunctionaris strikt opvolgen. Indien de oefening onverwacht leidt tot een echt incident, of indien er zich een andere calamiteit voordoet, wordt de oefening per direct beëindigd. De volgende term wordt hiervoor gebruikt: “NO PLAY, NO PLAY, NO PLAY”. De daartoe bevoegde personen van de opdrachtgever nemen direct de leiding over. De opdrachtgever zorgt voor de benodigde personeelsleden om deze veiligheid te waarborgen.

Het eventueel afzetten/uitzetten van computers, gebouwbeheerssystemen en dergelijke zal worden gecontroleerd door personeel van de opdrachtgever.  RJ Safety & Security is geenszins verantwoordelijk voor eventuele storingen of andere gebreken die ontstaan of kunnen ontstaan door het afzetten van systemen en dergelijke. RJ Safety & Security zal zich derhalve ook niet bemoeien met de afzetprocedures. Wel zullen de bevindingen worden meegenomen in de rapportage achteraf.

Tijdens de oefening is het voor de deelnemers niet toegestaan om onveilig op te treden of om onveilige handelingen uit te voeren, dan wel onveilige situatie(s) te laten ontstaan. Indien deelnemers van mening zijn dat de veiligheid tijdens de oefening onvoldoende is gewaarborgd, moeten zij dit onmiddellijk melden aan de oefenleider/veiligheidsfunctionaris en desnoods hun activiteiten stoppen.

Middelen inzet (in overleg)
 • Rookmachine
 • Lichtslang
 • Vlamborden
 • Pennen/notitieblokjes
 • Oefenleider

Duur

De oefening neemt ongeveer 2,5 uur in beslag.

Locatie

Deze cursus wordt gegeven op locatie van de klant.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden m.b.t. het trainen van uw personeel of heeft een specifieke vraag over een van onze cursussen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken via (0)88 434 99 04, stuur een e-mail naar opleidingen@rjsafety-security.nl of neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij helpen u graag!


  Copyright RJ Safety & Security

  Blijf op de hoogte

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief