Antwoorden BHV vragen

Vraag 1:  Kleine brandblussers zijn zeer geschikt voor het blussen van een beginnende brand. Hoe lang kun je blussen met een CO2 blusser van 5kg?

A) +/- 13 seconden

Vraag 2: Wat zou geen reden zijn voor een ontruiming?

D) Al deze redenen zijn genoeg voor een ontruiming.

Vraag 3: Wanneer mag een bedrijfshulpverlener bij brand een ruimte betreden?

B) Als er geen rook is en de ruimte kan worden overzien

Natuurlijk is het beter om alle ruimtes gesloten te houden, maar om te verkennen kan het zo zijn dat de BHV-er dient te weten wat er precies aan de hand is, dus indien er geen rook is mag hij voorzichtig zgn poolshoogte nemen. uit veiligheidsoogpunt geldt hierbij wel de deurprocedure.

Vraag 4: Wat wordt bedoeld met de term “beginnende brand” ?

A) Dat de brand zich nog bevindt op de plaats waar hij is begonnen.

We leren de BHV dat ze alleen een bluspoging mogen doen bij een beginnende brand, dit is een brand die zich bevindt op de plaats waar hij is ontstaan. Bijvoorbeeld een prullenbak of computer in brand waarbij de omgeving nog geen vlam heeft gevat.

Vraag 5: Wat is het belangrijkste dat een bedrijfshulpverlener moet weten over een brand voordat hij kan gaan blussen?

A) Wat er brand.

Open vraag 6Met welk gedrag moet een bedrijfshulpverlener rekening houden bij een ontruiming?

  1. Mensen rennen het gebouw uit
  2. Mensen reageren niet op het brandalarm
  3. Mensen raken in paniek

Als ergens brand uitbreekt, ontstaat er niet meteen paniek. Mensen wachten bij brand te lang met vluchten, waarna dit in sommige gevallen niet meer mogelijk is. Mensen herkennen het geluid van een brandalarm doorgaans wel, maar reageren daar niet onmiddellijk op. Als ze vluchten, maken ze geen of nauwelijks gebruik van nooduitgangbordjes en veelal ook niet van de dichtstbijzijnde nooduitgang. De meeste mensen gebruiken als ‘nooduitgang’ de ingang waardoor ze zijn binnengekomen. Dat je niet door rook moet vluchten is bekend, maar vrijwel iedereen doet het wel.

Vraag 7:  Wat is het basisprincipe van brandbestrijding?

B) Het weghalen van één van de zijden van de branddriehoek: Zuurstof, brandstof, temperatuur.

Vraag 8: Wat is geen taak van een BHV-er?

D) Het, tijdens de ontruiming, de volgers op Twitter en Facebook op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen.

Voorbeeld van een ontruimingsplattegrond

Volg een BHV cursus bij RJ Safety & Security

Bij RJ Safety & Security bieden wij u een viertal BHV cursussen aan: basis, herhaling, BHV ploegleider en Hoofd BHV. Het is dus mogelijk om op ieder niveau een BHV opleiding te volgen.

« Meer BHV Vragen en Antwoorden

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief